educate-punjabi

ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ।

10,000 ਲੱਕੀ ਵਿਜੇਤਾ ਜਿੱਤਣਗੇ ₹ 2100 ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ

ਪੇਟੀਐਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

1. ਕਿਵੇਂ ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

2. ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ

3. ਪੇਟੀਐਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ

4. ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

5. ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣੇ ਹਨ

Paytm ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀਡੀਓ

ਕਿਵੇਂ ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈDuration 1:31 min

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨDuration 1:33 min

ਪੇਟੀਐਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨDuration 1:27 min

ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈDuration 1:38 min

ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣੇ ਹਨDuration 1:00 min

Paytm ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ

ਕਿਵੇਂ ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ

ਪੇਟੀਐਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ

ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣੇ ਹਨ

Paytm On-Call Services